Робота педагога - організатора, привітання випускникам!!!

Випускний 2020

План виховної роботи школи на 2019-2020 н.р.

План виховної роботи школи на 2018-2019 н.р.

В 2017- 2018н. р. педагогічний колектив Овлашівської загальноосвітньої школи працював за програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів в загальноосвітніх навчальних закладах», всі класоводи та класні керівники працювали стосовно вікових категорій та особливостей учнів. Виховну роботу з учнями в школі направляли на удосконалення громадянської освіти та виховання, формування екологічного мислення і культури школярів, усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності за неї як за національне багатство. Педагогічний колектив ставив перед собою завдання: виховувати в учнів повагу до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина. Виховувати шанобливе ставлення до людини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй. Формувати свідоме ставлення до свого здоров’я та інших громадян.

Виховна робота планувалася на навчальний рік, виходячи з аналізу стану виховної роботи та циклограм районних виховних заходів, й затверджувалася педагогічною радою школи. Виховні заходи проводилися згідно з річним планом роботи та позапланово, якщо виникає в цьому нагальна потреба.

Концепція розвитку школи розроблена у відповідності з Національною доктриною розвитку освіти , основними положеннями Конституції України, законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Концепцією загальної середньої освіти (11-річна школа), іншими державними нормативними документами, що стосуються розвитку й реформування освітньої галузі.

На основі аналізу роботи школи за попередній навчальний рік складався річний план роботи школи на наступний навчальний рік, який обговорюємо й затверджуємо педагогічною радою.

Соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків в значній мірі залежить від правильно організованого виховного процесу в школі.

Критерієм впливу школи на соціальну поведінку учнів є свідоме виконання учнями основних нормативних документів школи: Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку, в яких визначені основні права та обов’язки учнів. На основі цих документів розроблені „Правила для учнів”.

Робота по ознайомленню учнів з „Правилами для учнів” та контроль за виконанням ними „Правил” здійснюється педагогічним колективом та учнівською організацією серед усього контингенту учнів з 1 по 9 класи. Вона включає в себе постійну роботу на шкільних лінійках , класних годинах, проведення місячників правових знань; зустрічей із працівниками правоохоронних органів та інші.

Відвідування учнями навчальних занять постійно контролюється учнівською організацією « Овлашівська Січ» , класними керівниками й дирекцією школи , розглядається на раді профілактики правопорушень.

Як результат впливу цієї роботи є 100% охоплення дітей навчанням. За останній рік не було таких учнів , які б тривалий час не відвідували школу без поважних причин.

З метою реалізації напрямів превентивного виховання в школі розроблена й постійно діє система впливу на дітей із девіантною поведінкою . Початковий етап роботи з такими дітьми – класні колективи та класні керівники , які проводять індивідуальну роботу з підлітками та їх батьками.

У школі діє штаб профілактики правопорушень, на якій відшукуються шляхи вирішення конфліктів з батьками , учителями , друзями , ведуться бесіди з профілактики правопорушень та згубних звичок. Періодично проводяться зустрічі з представниками правоохоронної та медичної служб.

Ці факти говорять про те, що одним із пріоритетних напрямків діяльності педагогічного колективу має бути превентивне виховання учнів, робота з родинами, де склалися несприятливі умови для навчання та виховання дітей.

Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через участь в органах учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої й систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.

Учнівське самоврядування організовано на загальношкільному та класному рівнях.

Загальношкільним органом учнівського самоврядування в школі є дитяча учнівська організація « Овлашівська Січ», яка обирається щорічно з представників класних колективів 5 – 9 класів на початку кожного навчального року.

У « Овлашівській Січі» створені ланки : навчання та культури , праці , спорту, дисципліни та інформації.

Усього в дитячій організації задіяно всіх дітей школи.

У різноманітних виховних заходах, що проводяться школою, задіяно кожного учня 1-9 класів.

Відповідно до плану виховної роботи школи потижнево проводилися інформаційно – інструктивні лінійки для учнів 1-9 класів, на яких обговорюються термінові питання й проблеми з життя шкільного колективу.

У місячниках „Увага! Діти !”, правових знань , протипожеженої безпеки , тижні безпеки дитини участь приймають усі учні 1-9 класів . У рамках цих місячниківта тижнів проходять зустрічі з працівниками правоохоронних органів, тренінги, рольові ігри , диспути та інші заходи.

Активно й цікаво ведеться в школі робота національно- патріотичного напрямку. Серед заходів цього напрямку слід відзначити: заходи військово – патріотичного виховання , постійно діючі акції, щодо підтримки воїнів АТО ( малюнки учнів, харчі, одяг і інше), відбуваються зустрічі з односельцями, випускниками школи , які є чи були учасники АТО.

Щорічно в школі проводиться тиждень Пам’яті, в якому беруть участь учні 5-9 класів. У рамках цього тижня активізується постійно діюча операція „Ветеран», щорічно організовуються екскурсії до історико – краєзнавчого музею , учні школи залучаються до загальноселищних заходів, присвячених Дню Перемоги, визволення Роменщини.

Протягом 2016- 2017 років у школі проводились заходи по відзначенню річниці Голодомору в Україні:

- уроки Скорботи і Пам’яті жертв голодомору 32 -33 років

- участь у акціях «Свічка пам’яті».

В навчальному році проводиться робота по утвердженню принципів загальнолюдської моралі: правди, любові , справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності та інших доброчинностей. Проводяться класні години, години спілкування за темами „Загальнолюдські цінності”, «Школа ввічливих наук», «Краса серед нас» , « Азбука здоров’я» , « Будь толерантним»та інші.

Протягом навчального року учні також працювали в художньо – естетичному та декоративно – ужитковому напрямку . Приймали участь в конкурсах « Чарівні барви Сумщини» (номінація «Вишивка»), де зайнято призове місце ученицею 6 класу Ковбасою Валентиною «Співограй»(вокальний колектив школи «Джерело» ІІІ місце), акція «День зустрічі птахів» учні шкільного гуртка Юні любителі природи зайняли ІІ місце, в конкурсі творів « Людина та ліс» В.Ворона учениця 8 класу теж виборола призове місце. А також приймали участь у конкурсі малюнків «Зоологічна галерея».

Значна увага приділяється екологічному вихованню, яка покликана забезпечити учнів науковими знаннями про взаємозв’язок природи й суспільства. Під керівництвом директора школи була організована висадка ялівцю, самшиту, голубих ялин та туй. Було облагороджено квітники біля школи та територія навколо пам’ятника загиблим воїнам в с.Овлаші.

Мета напрямку „Формування здорового способу життя” – забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування фізичних здібностей особистості. Педагогічним колективом систематично з учнями проводяться бесіди про значення фізкультури й спорту для фізичного здоров’я людини ; про роль здорового способу життя . Учителем фізичної культури організовувалася й проводилися: День здоров’я, Олімпійський тиждень, змагання з легкоатлетичного кросу, турнір з міні футболу, до Дня захисників України, проведені шкільні змагання, козацькі забави. Овлашівська школа в 2017- 2018 н.р. виборола в спортивних змаганнях І місце серед шкіл І-ІІ ступенів району.

Із метою формування в учнів здорового способу життя , пропаганди медичних знань класними керівниками організовувалися бесіди про шкідливість алкоголю, тютюну, наркотиків, небезпеку венеричних захворювань, СНІДу, організовувалися зустрічі з лікарями: педіатром , наркологом та мед працівниками сільського ФАПу.

Проблема формування здорового способу життя є нагальною проблемою, яка стоїть перед школою, і для її вирішення потрібні співпраця громадських організацій, батьків , педагогів , медичних працівників та працівників правоохоронних органів

У школі склалася система виховних заходів :

§ свято Першого дзвоника ;

§ День вчителя;

§ День захисника України;

§ День козацтва;

§ свято Миколая;

§ Новорічні свята;

§ свято рідної мови ;

§ День пам’яті героїв Небесної Сотні;

§ День Святого Валентина;

§ Свято 8 Березня;

§ свято « Прощавай , початкова школо!»;

§ зустріч з майбутніми першокласниками;

§ свято Останнього дзвоника ;

§ випускний вечір;

§ безпеки руху ;

§ цивільного захисту;

§ пропаганди правових знань ;

§ пропаганди здорового способу життя;

§ екологічної освіти і виховання;

§ Боротьби зі Снідом , туберкульозом.

Проведено ряд предметних тижнів, в яких приймали участь активно учні всіх класів.

У 2017- 2018 році у виховній роботі застосовувались інноваційні методи виховання: індивідуальна робота, робота в парах, в групах, дискусії, письмові звіти, колективні обговорення, створення презентацій, перегляд і обговорення відеороликів.

За 2017- 2018 н. р. налагоджена робота учнівського самоврядування, батьківського комітету. При організації свят активізується робота учнів школи, діє взаємозв’язок з батьками.

2018 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖУЮ

Директор школи Заступник

З.Г.Горбик директора з НВР

_______________ Р.Б.Цілина

_______________ ______________

_______________ ______________

НА 2018-2019 н.р.

Педагог-

організатор

Гергель О.І.

ВЕРЕСЕНЬ

№ з.п Заходи Дата проведення Відповідальний вчитель Примітка
Традиційні шкільні заходи, календарні свята, акції, конкурси,змагання, змагання районні та обласні
1 Урочисте проведення свята Першого дзвоника. Перший урок на тему: «Україна – Європа». Проведення вступного інструктажу для учнів із записом до журналів встановленої форми. 01.09 Педагог – організатор Класні керівники
2 Свято першокласника «Дзвоник кличе нас до школи» 01.09 Класовод 1 кл.
3 Тематичні класні години:» Ми учні школи - до чого це нас зобов’язує » 03.09 Класоводи класні керівники
4 Олімпійський тиждень. Змагання з міні футболу, піонерболу (5-9 кл); веселі старти (1-4 кл) 10 -14.09 Вч. фізкультури
5 Прийняти участь у проведенні осінньої акції «Чиста Україна – Чиста Земля» 14.09-25.09 Вч.труд навч Класні керівники
6 Відзначення Дня визволення Роменщини (16.09). Мітинг-реквієм « Війна далека, але пам'ять близько!» 17.09 Манько О.О.
7 Міжнародний день миру. Виготовлення голуба муру. 21.09 Педагог-організатор
8 Прийняти участь в районному етапі Всеукраїнської екологічної акції «Птах року» припутень. ( 6 – 9 класи) До 29.09 Вч. біології
9 День Жовтого кольору. (заходи за окремим планом) 28.09. Педагог- організатор Керівник ШМО
Методична робота
10 Засідання методичного об’єднання класних керівників з питань планування роботи ІV тиждень Голова МО
Організація учнівського самоврядування
11 Організація роботи учнівського самоврядування « Овлашівська Січ»: - Розподіл доручень; - Планування роботи по напрямках; - Підготовка до проведення свята День Вчителя Протягом місяця. ІІІ тиждень Педагог - організатор
Заходи по збереженню життя та здоров’я
12 Заходи в рамках Місячника безпеки «Запобігти Врятувати. Допомогти» 01.09. – 30.09. Класні керівники Класоводи
13 Всеукраїнський рейд «Увага! Діти на дорозі!» До 20.09 Класоводи Класні керівники
14 Заходи щодо профілактики дитячого травматизму: - Вступний інструктаж; - Бесіда – інструктаж в рамках Всеукраїнського рейду «Увага! Діти на дорозі!» - Інструктаж з правил поведінки в громадських місцях. Протягом місяця Класоводи Класні керівники
Індивідуальна робота з учнями. Заходи по профілактиці правопорушень серед учнівської молоді.
15 Складання соціального паспорту класу І – ІІ тиждень Класоводи Класні керівники
16 Вивчення стану здоров’я учнів після літа. Підготовка листків здоров’я та картки розсаджування. І – ІІ тиждень Класоводи Класні керівники
Робота з батьками.
17 Класні батьківські збори: - Вибір батьківського комітету; - Організаційні питання; - Завдання на новий навчальний рік. І – ІІІ тиждень Класоводи Класні керівники

ЖОВТЕНЬ

№ з.п Заходи Дата проведення Відповідальний Вчитель Примітка про виконання
Традиційні шкільні заходи, календарні свята, акції, конкурси,змагання, змагання районні та обласні
1 Проведення свята до Дня Вчителя. 05.10 Кл. кер 9 класу
2 Прийняти участь роботі Ради старшокласників Роменщини 17.10 Педагог - організатор
3 Бесіда про культуру використання мобільних телефонів 12.10 Класні керівники
4 Заходи до Дня українського козацтва: - концертна програма»Козацькі забави» - свято « Посвята в козачата» 12.10 Педагог - організатор
5 Робота Євроклубу. Україна увійшла до Ради Європи 18.10 Керівник Євроклубу
6 Відзначення Дня визволення України (28.10). - Екскурсія до Роменського краєзнавчого музею - - тематичні класні години. 26. 10 Педагог - організатор
7 Урок мужності « Збережемо мир на Землі» 27.10 Педагог - організатор
8 Свято золотої осені. «Осінній бал» 19.10 Педагог - організатор
9 День Оранжевого кольору (заходи за окремим план) 19.10 Педагог – організатор
10 Прийняти участь у шкільному етапі конкурсу дитячого малюнка «Я люблю свій рідний край» До 10.10 Класоводи
11 Відео – урок з обговоренням присвячений 74-й річниці завершення Другої світової війни « Мужність і відвага крізь покоління» (6-9 клас) 24.10 Вчитель історії
Методична робота
12 Допомога класним керівникам в організації класного самоврядування До 10 .10. Кл. керівник 9 класу
Організація учнівського самоврядування
13 Робота учнівського самоврядування « Овлашівська Січ» по залученню учнів 5 -7 класів до організації та проведення свята до Дня козацтва. (14.10) Протягом місяця. Педагог - організатор
Заходи по збереженню життя та здоров’я
14 Заходи щодо профілактики дитячого травматизму . Протягом місяця. Кл.керівники класоводи
15 Інструктаж по запобіганню дитячого травматизму під час осінніх канікул 27.10 Кл.керівники класоводи
16 Шкільні змагання «Веселі старти ( 1 -4 класи) І тиждень Вч. фізкультури
Індивідуальна робота з учнями. Заходи по профілактиці правопорушень серед учнівської молоді.
17 Аналіз відвідуваннями учнями школи. І – ІІ тиждень Педагог - організатор
18 Анкетування учнів 5- го класу з метою адаптації до середньої ланки. ІІІ тиждень Кл. керівник 5 кл.
Робота з батьками.
19 Робота по виявленню неблагополучних сімей І – ІІІ тиждень Педагог – організатор
20 Бесіда з батьками « Правила поведінки дітей на осінніх канікулах» ІІІ тиждень Кл.керівники класоводи

ЛИСТОПАД

№ з.п Заходи Дата проведення Відповідальний вчитель Примітка
Традиційні шкільні заходи, календарні свята, акції, конкурси,змагання, змагання районні та обласні
1 День української писемності та мови. Тематичні класні години « Лунай, прекрасна наша мова!» 09.11 09.11 Вч. української мови
2 Прийняти участь у конкурсі фотоматеріалів з дослідження регіональних особливостей приготування та подачі українського борщу «Слобожанський оберіг» До 10.11 Пед. –організатор
3 Міжнародний день толерантності. Тематичні класні години « Толерантність врятує світ » 16.11. 16.11. Класні керівники
4 Заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території України « Солдати миру ХХІ століття» 27.11 Педагог – організатор
5 День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. Урок – реквієм « І не рік, а криваве клеймо….33» 23.11 Педагог – організатор
6 Прийняти участь у Всеукраїнській виставці - конкурсі «Український сувенір» До 24.11 Класні керівники
7 Рейд – перевірка стану підручників ( 1 – 9 клас) ІV тиждень Класні керівники Класоводи Бібліотекар
8 День Червоного кольору (заходи за окремим план) 30.11 Педагог-організатор
Методична робота
10 Відвідування виховних заходів в 5 класі з метою з’ясування рівня адаптації учнів. І - ІІІ тиждень Директор
Організація учнівського самоврядування
11 Організація та проведення конкурсу « Таланти Овлашівської школи» Протягом місяця. 27 /11 Педагог – організатор
Заходи по збереженню життя та здоров’я
12 Заходи в рамках Місячника « Я обираю здоровий спосіб життя» Протягом місяця Класні керівники класоводи
13 Змагання за кубок району з міні – футболу. Листопад - грудень Вч фізкультури
Індивідуальна робота з учнями. Заходи по профілактиці правопорушень серед учнівської молоді.
14 Контроль за відвідуваннями уроків учнями , які схильні до правопорушень. ІІІ тиждень Педагог – організатор
Робота з батьками.
15 Індивідуальні консультації для батьків щодо виховання дітей. Протягом місяця Класні керівники класоводи
16 Батьківські збори із запрошенням представників медицини » Здорова громада – здорова нація» в рамках місячника « Я обираю здоровий спосіб життя» ІІІ тиждень Класні керівники класоводи
17 Засідання батьківського комітету школи ( організаційні питання) ІV тиждень Заступник директора

ГРУДЕНЬ

№ з.п Заходи Дата проведення Відповідальний вчитель Примітка про виконання
Традиційні шкільні заходи, календарні свята, акції, конкурси,змагання, змагання районні та обласні
1 Всесвітній день боротьби зі СНІДом. (Інсценізація) (01.12) 03.12 Класні керівники Класоводи
2 День Блакитного кольору. 07.12 Педагог -організатор
3 Проведення свята до Дня Збройних Сил України. Шкільні змагання між хлопцями 6 -9 класів. 06.12 Вч.фізичної культ Педагог –організатор
4 День прав дитини. 10.12. Всеукраїнський тиждень права. Тематичні класні години. 10.12 -14.12 Вч. правознавства
5 Екскурсія до Роменського краєзнавчого музею присвячена 73-й річниці завершення Другої світової війни « Історії героїв війни:» Ми боролись за українську землю» До 20.12 Педагог – організатор
6 Проведення свята « Від Миколая до Різдва» Підготовка до Новорічних свят та розучування щедрівок , колядок. Конкурс стінгазет « Вітальна пошта від школярів» 19.12 Класовод 3 класу Педагог – організатор
7 Прийняти участь в районному літературному конкурсі « Проба пера» До 20.12 Вч. української мови
8 Проведення Новорічних свят. 28 .12 Педагог – організатор
Методична робота
9 Засідання методичного об’єднання класних керівників з питань підсумку роботи за І семестр ІІІ тиждень Голова М.О.
Організація учнівського самоврядування
10 Організація роботи учнівського самоврядування « Овлашівська Січ»: - Підсумок роботи за І семестр - Планування роботи на ІІ семестр; - Підготовка до проведення Новорічних свят Протягом місяця. ІІ -ІV тиждень Педагог – організатор
Заходи по збереженню життя та здоров’я
11 Заходи в рамках Місячника « Я обираю здоровий спосіб життя» - Змагання з лижних гонок 01.12. – 22.12. Класні керівники Класоводи Вч. фізкультури
12 Всеукраїнський рейд «Увага! Ожеледиця!» До 22.12 Класні керівники класоводи
13 Заходи щодо профілактики дитячого травматизму: - Бесіда – інструктаж в рамках Всеукраїнського рейду «Увага! Ожеледиця!» - Інструктаж з правил поведінки в громадських місцях. - Інструктаж по запобіганню дитячого травматизму під час зимових канікул Протягом місяця Класні керівники класоводи
Індивідуальна робота з учнями. Заходи по профілактиці правопорушень серед учнівської молоді.
14 Підсумки успішності учнів за І семестр. ІІІ - ІV тиждень Класні керівники класоводи
15 Бесіда з техніки безпеки під час проведення Новорічних свят ІV тиждень Класні керівники класоводи
Робота з батьками.
16 Класні батьківські збори: - Організаційні питання; - Завдання на ІІ семестр ІІІ тиждень Класні керівники класоводи

СІЧЕНЬ

№ з.п Заходи Дата проведення Відповідальний вчитель Примітка про виконання
Традиційні шкільні заходи, календарні свята, акції, конкурси,змагання, змагання районні та обласні
1 Поновити банк даних пільгових категорій 12.01 Педагог - організатор
Година спілкування « День Соборності України » 22.01. Класні керівники
День Білого кольору 25.01 Педагог-організатор
Провести в школі тиждень хімії. 29.01-02.02 Горбик З. Г.
Лінійка до Дня пам’яті героїв Крут 29.01 Вч історії
Відкрита виховна година « Природа навколо нас» 30.01 Піпа Ю.С.
ППК «Адаптація учнів 5 класу до нових умов навчання» 31.01 Музиченко І.М.
Виставка «Легенди й казки Японії» 22.01-26.01 Шарай К.Ю. Манько Л.В.
Методична робота
2 Засідання районного методичного об’єднання класних керівників 11.01
Організація учнівського самоврядування
3 Організація роботи учнівського самоврядування « Овлашівська Січ»: - План роботи на ІІ семестр Протягом місяця. ІІІ тиждень Педагог - організатор
Заходи по збереженню життя та здоров’я
4 Заходи в рамках Місячника безпеки «Запобігти .Врятувати. Допомогти» 09.01. – 12.01. Класні керівники. Класоводи
5 Всеукраїнський рейд «Увага! Ожеледиця!» До 21.01 Класні керівники. Класоводи
6 Заходи щодо профілактики дитячого травматизму: - Вступний інструктаж; - Бесіда – інструктаж в рамках Всеукраїнського рейду «Увага! Ожеледиця!» - Інструктаж з правил поведінки в громадських місцях. Протягом місяця Класні керівники. Класоводи
Індивідуальна робота з учнями. Заходи по профілактиці правопорушень серед учнівської молоді.
16 Поповнення соціального паспорту класу І – ІІ тиждень Класні керівники. Класоводи
17 Вивчення стану здоров’я учнів після зимових канікул І – ІІ тиждень Класні керівники. Класоводи

ЛЮТИЙ

№ з.п Заходи Дата проведення Відповідальний вчитель Примітка
Традиційні шкільні заходи, календарні свята, акції, конкурси,змагання, змагання районні та обласні
1 День Фіолетового кольору 22.02 Педагог-організатор Керівник ШМО
2 Проведення свята до Дня Святого Валентина. Святкова почта до Дня Святого Валентина 14.02 Педагог - організатор
3 Прийняти участь у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка «Зоологічна галерея» 10.02 Манько О.О.
4 Урочиста лінійка відзначення 25ї річниці виведення військ з Афганістану« Тривожить душу пам’ять про Афганістан» До 15.02 Вчитель історії
5 Проведення свята до Дня української мови ( за окремим планом) 21.02 Савченко Н.О. Цілина Р.Б.
6 « Стрітення настало, усім нагадало: готуй птахів зустрічати!» (15.02.) Відкрита виховна година 2 класу. 16.02 Піпа Ю.С
7 Всеукраїнський фестиваль – конкурс «Молодь обирає здоров'я » До 27.02 Педагог-організатор
Методична робота
7 Засідання методичного об’єднання класних керівників з питань «Превентивне виховання» 13.02 Гергель О.І.
Організація учнівського самоврядування
8 Організація роботи учнівського самоврядування « Овлашівська Січ»: - Підготовка до проведення свята День Святого Валентина Протягом місяця. Голова К.Р.
Заходи по збереженню життя та здоров’я
9 Заходи в рамках Місячника безпеки охорони життя Виховна година « Правила поводження з вибухо небезпечними предметами Класні керівники. класоводи
10 Рейд «Увага! Діти на водоймищах!» До 25.02 Класні керівники. класоводи
11 Заходи щодо профілактики дитячого травматизму: - Бесіда – інструктаж в рамках рейду «Увага! Діти на водоймищах!» - Інструктаж з правил поведінки в громадських місцях. Протягом місяця Класні керівники. класоводи
Індивідуальна робота з учнями. Заходи по профілактиці правопорушень серед учнівської молоді.
12 Стан відвідування учнями школи І – ІІ тиждень Класні керівники. класоводи
Робота з батьками.
13 Консультація з батьківським комітетом школи « Чи є умови для продуктивної домашньої роботи?» І – ІІІ тиждень Класні керівники. Класоводи Судак А.М.

БЕРЕЗЕНЬ

№ з.п Заходи Дата проведення Відповідальний вчитель Примітка
Традиційні шкільні заходи, календарні свята, акції, конкурси,змагання, змагання районні та обласні
1 Прийняти участь у районному конкурсі дерев-родоводів «Нехай квітує дерево родинне» До 10.03 Педагог- організатор
2 Прийняти участь у шкільному святі до 8 Березня» Для Вас жінки усі зірки!» 07.03 Пед. - організатор
3 Прийняти участь у Всеукраїнській акції «День зустрічі птахів» До 10.03 Класні керівники. класоводи
4 Прийняти участь у шкільній виставці творчих робіт народних ремесел «Знай і люби свій край» До 30.03 Класні керівники. класоводи
5 Прийняти участь в Всеукраїнському математичному конкурсі « Кенгуру» 21.03 Ширяєва Д.М.
6 Веселковий День 22.03 Педагог – організатор Керівник ШМО
Методична робота
7 Засідання методичного об’єднання класних керівників з питань планування роботи ІІІ тиждень Класні керівники. класоводи
Організація учнівського самоврядування
8 Організація роботи учнівського самоврядування « Овлашівська Січ»: - Підготовка до проведення свята 8 Березня. Протягом місяця. ІІІ тиждень Голова козацької ради
Заходи по збереженню життя та здоров’я
9 Заходи в рамках Місячника безпеки «Запобігти .Врятувати. Допомогти» Конкурс малюнків « В здоровому тілі – здоровий дух!» Протягом місяця Класні керівники. класоводи
10 Всеукраїнський рейд «Увага! Льодохід!» До 21.03 Класні керівники. класоводи
11 Заходи щодо профілактики дитячого травматизму: - Інструктаж з правил поведінки під час весняних канікул. До 21.03 Класні керівники. класоводи
Індивідуальна робота з учнями. Заходи по профілактиці правопорушень серед учнівської молоді.
12 Стан відвідування учнями школи І – ІІІ тиждень Класні керівники. класоводи
Робота з батьками.
13 Засідання батьківського комітету з питання привітання працівників школи з 8 березням І тиждень Голова батьківського комітету

КВІТЕНЬ

№ з.п Заходи Дата проведення Відповідальний вчитель Примітка
Традиційні шкільні заходи, календарні свята, акції, конкурси,змагання, змагання районні та обласні
1 Прийняти участь у святі « Люби книгу – джерело знань» 24.04 Бібліотекар
2 Заходи до Всесвітнього Дня Здоров’я. Бесіди « Здоровий спосіб життя – запорука здоров’я» 06.04 Вч.основ здоров’я
3 Прийняти участь в шкільному етапі юних майстрів « Веселка творчості» (Бісероплетіння) До 15.04 Пед. – організатор Вч. труд навч.
4 Вікторина « Космічні візерунки» До Дня космонавтики 12.04 Вчитель фізики
5 Рейд «Мобілочка! ІІІ тиждень Пед. - організатор
6 Прийняти участь в акції « Чисте довкілля» Протягом місяця Класні керівники класоводи
7 Лінійка – реквієм « Чорнобильські дзвони» 25.04 Пед. – організатор Черниш Є.В.
8 Зустріч з працівником міліції. Бесіда на тему « Злочинність дорослих і дітей» 30.04 Пед. -організатор
Методична робота
9 Засідання методичного об’єднання класних керівників з питань планування роботи - Стан ведення учнівських щоденників ІІІ тиждень Голова МО
Організація учнівського самоврядування
10 Організація роботи учнівського самоврядування « Овлашівська Січ»: - Планування роботи по напрямках; - Бесіда» Режим дня школяра. Правила поведінки учня в школі» ІІІ тиждень Голова козацької ради
Заходи по збереженню життя та здоров’я
11 Заходи в рамках Місячника безпеки Бесіда « Вибухонебезпечні предмети – це реальна загроза життю та здоров’ю» 07.04 -30.04 Класні керівники класоводи
12 Заходи щодо профілактики дитячого травматизму: - Бесіда – інструктаж в рамках рейду «Увага! Діти на дорозі!» - Інструктаж з правил поведінки в громадських місцях. Протягом місяця Класні керівники Класоводи
Індивідуальна робота з учнями. Заходи по профілактиці правопорушень серед учнівської молоді.
13 Стан відвідування учнями школи І – ІІ тиждень Пед. -організатор
Робота з батьками.
14 Класні батьківські збори: - Організаційні питання; - Підведення підсумків за навчальний рік. І – ІІІ тиждень Класні керівники

ТРАВЕНЬ

№ з.п Заходи Дата проведення Відповідальний вчитель Примітка
Традиційні шкільні заходи, календарні свята, акції, конкурси,змагання, змагання районні та обласні
1 Тиждень пам’яті. Мітинг до Дня Пам’яті та примирення «Схиляємо голови низько» 09.05 Гергель О.І.
2 Прийняти участь в шкільному конкурсі « Моя Україна» 16.05 Пед. -організатор
3 Відкритий виховний захід « Свято Букварика» 1 клас 16.05 ШукаєваЛ.Г.
4 Сан. день по впорядкуванню шкільної території. ІІ – ІІІ тиждень Класоводи Класні керівники
5 Свято Останнього дзвоника 25.05 Пед. - організатор
Методична робота
10 Засідання методичного об’єднання класних керівників з питань підведення підсумків роботи за 2012 -2013 н.р. ІІІ тиждень Гергель О.І.
Організація учнівського самоврядування
11 Організація роботи учнівського самоврядування « Овлашівська Січ»: - Творчий звіт ІІІ тиждень Голова козацької ради
Заходи по збереженню життя та здоров’я
12 Заходи в рамках Місячника безпеки «Запобігти .Врятувати. Допомогти» Класні години(використання додатків щоденника класного керівника ст.. 138 - 140) Бесіда з Т.Б. під час проведення літніх канікул. Класоводи Класні керівники
13 Всеукраїнський рейд «Увага! Діти на дорозі!» Класоводи Класні керівники
Індивідуальна робота з учнями. Заходи по профілактиці правопорушень серед учнівської молоді.
14 Поновлення соціального паспорту класу І – ІІ тиждень Класоводи Класні керівники
Робота з батьками.
15 Загальношкільні батьківські збори ІІІ тиждень Директор школи

ЧЕРВЕНЬ

№ з.п Заходи Дата проведення Відповідальний вчитель Примітка
Традиційні шкільні заходи, календарні свята, акції, конкурси,змагання, змагання районні та обласні
1 Участь у міських заходах до Дня захисту дітей. Відкриття пришкільного табору відпочинку « Сонечко» 01.06 Пед. -організатор
2 Випускний вечір Адміністрація школи Пед. -організатор
3 Організація роботи літнього пришкільного табору відпочинку « Сонечко» 01.06.-19.06 Адміністрація школи

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ НА 2017– 2018 н. р.

ВЕРЕСЕНЬ

№ з.п Заходи Дата проведення Відповідальний вчитель Примітка
Традиційні шкільні заходи, календарні свята, акції, конкурси,змагання, змагання районні та обласні
1 Урочисте проведення свята Першого дзвоника. Перший урок на тему: «Україна – Європа». Проведення вступного інструктажу для учнів із записом до журналів встановленої форми. 01.09 Педагог – організатор Класні керівники
2 Свято першокласника «Дзвоник кличе нас до школи» 01.09 Класовод 1 кл.
3 Тематичні класні години:» Ми учні школи - до чого це нас зобов’язує » 05.09 Класоводи класні керівники
4 Олімпійський тиждень. Змагання з міні футболу, піонерболу (5-9 кл); веселі старти (1-4 кл) 11 -15.09 Вч. фізкультури
5 Тиждень знань Правил Дорожнього руху на тему: «Знання дорожнього руху – запорука вашого здоров’я!» 15.09-20.09 Вч.основ здоров’я Класні керівники
6 Відзначення Дня визволення Роменщини (16.09). Мітинг-реквієм « Війна далека, але пам'ять близько!» 15.09 Педагог - організатор
7 Виставка малюнків «Подорож до Японії» 4 тиждень Класоводи Манько О.О.
8 Прийняти участь в районному етапі Всеукраїнської екологічної акції «Птах року» канюк звичайний. ( 6 – 9 класи) До 29.09 Вч. біології
9 Рейд-перевірка «Бережи шкільний підручник». 4-й тиждень Бібліотекар
Методична робота
10 Засідання методичного об’єднання класних керівників з питань планування роботи ІV тиждень Голова МО
Організація учнівського самоврядування
11 Організація роботи учнівського самоврядування « Овлашівська Січ»: - Розподіл доручень; - Планування роботи по напрямках; - Підготовка до проведення свята День Вчителя Протягом місяця. ІІІ тиждень Педагог - організатор
Заходи по збереженню життя та здоров’я
12 Заходи в рамках Місячника безпеки «Запобігти Врятувати. Допомогти» 01.09. – 30.09. Класні керівники Класоводи
13 Всеукраїнський рейд «Увага! Діти на дорозі!» До 20.09 Класоводи Класні керівники
14 Заходи щодо профілактики дитячого травматизму: - Вступний інструктаж; - Бесіда – інструктаж в рамках Всеукраїнського рейду «Увага! Діти на дорозі!» - Інструктаж з правил поведінки в громадських місцях. Протягом місяця Класоводи Класні керівники
Індивідуальна робота з учнями. Заходи по профілактиці правопорушень серед учнівської молоді.
15 Складання соціального паспорту класу І – ІІ тиждень Класоводи Класні керівники
16 Вивчення стану здоров’я учнів після літа. Підготовка листків здоров’я та картки розсаджування. І – ІІ тиждень Класоводи Класні керівники
Робота з батьками.
17 Класні батьківські збори: - Вибір батьківського комітету; - Організаційні питання; - Завдання на новий навчальний рік. І – ІІІ тиждень Класоводи Класні керівники

ЖОВТЕНЬ

№ з.п Заходи Дата проведення Відповідальний вчитель Примітка про виконання
Традиційні шкільні заходи, календарні свята, акції, конкурси,змагання, змагання районні та обласні
1 Проведення свята до Дня Вчителя. 02.10 Кл. кер 9 класу Педагог - організатор
2 Прийняти участь роботі Ради старшокласників Роменщини 17.10 Педагог - організатор
3 Бесіда про культуру використання мобільних телефонів 06.10 Класні керівники
4 Заходи до Дня українського козацтва: - концертна програма»Козацькі забави» - свято « Посвята в козачата» Організувати та провести зустріч з випускниками школи. 13.10 Педагог - організатор
5 Бесіда «Україна та Японія: культурні традиції та перспективи взаємодії» 20.10 Педагог - організатор
6 Відзначення Дня визволення України (28.10). - Екскурсія до Роменського краєзнавчого музею - - тематичні класні години. 27. 10 Педагог - організатор
7 Урок мужності « Збережемо мир на Землі» 27.10 Педагог - організатор
8 Свято золотої осені. «Осінній бал» 20.10 Педагог - організатор
9 Міжнародний день шкільних бібліотек. - Виставка художньої літератури « В гостях у книжки» 13.10 Педагог – організатор бібліотекар
10 Прийняти участь у шкільному етапі конкурсу дитячого малюнка «Я люблю свій рідний край» 22.10 О.О.Манько
11 Відео – урок з обговоренням присвячений 72-й річниці завершення Другої світової війни « Мужність і відвага крізь покоління» (6-9 клас) 24.10 Вчитель історії
Методична робота
12 Допомога класним керівникам в організації класного самоврядування До 10 .10. Кл. керівник 9 класу
Організація учнівського самоврядування
13 Робота учнівського самоврядування « Овлашівська Січ» по залученню учнів 5 -7 класів до організації та проведення свята до Дня козацтва. (14.10) Протягом місяця. Педагог - організатор
Заходи по збереженню життя та здоров’я
14 Заходи щодо профілактики дитячого травматизму . Протягом місяця. Кл.керівники класоводи
15 Інструктаж по запобіганню дитячого травматизму під час осінніх канікул 27.10 Кл.керівники класоводи
16 Шкільні змагання «Веселі старти ( 1 -4 класи) І тиждень Вч. фізкультури
Індивідуальна робота з учнями. Заходи по профілактиці правопорушень серед учнівської молоді.
17 Аналіз відвідуваннями учнями школи. І – ІІ тиждень Педагог - організатор
18 Анкетування учнів 5- го класу з метою адаптації до середньої ланки. ІІІ тиждень Кл. керівник 5 кл.
Робота з батьками.
19 Робота по виявленню неблагополучних сімей І – ІІІ тиждень Педагог – організатор
20 Бесіда з батьками « Правила поведінки дітей на осінніх канікулах» ІІІ тиждень Кл.керівники класоводи

ЛИСТОПАД

№ з.п Заходи Дата проведення Відповідальний вчитель Примітка
Традиційні шкільні заходи, календарні свята, акції, конкурси,змагання, змагання районні та обласні
1 День української писемності та мови. Тематичні класні години « Лунай, прекрасна наша мова!» 09.11 08.11 Вч. української мови
2 Виставка малюнків «Державні прапори України та Японії» 06 .11-10.11 Пед. –організатор Вч. образ. мист
3 Міжнародний день толерантності. Тематичні класні години « Толерантність врятує світ » 16.11. 16.11. Класні керівники
4 Прийняти участь в шкільному конкурсі творчих робіт « Здорове життя – успіх буття»(фотоконкурс) До 10.11 Педагог – організатор
5 Заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території України « Солдати миру ХХІ століття» 27.11 Педагог – організатор
6 День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. Урок – реквієм « І не рік, а криваве клеймо….33» З 23.11 - 29.11 Педагог – організатор
7 Книжкова виставка «Японська сакура» ІV тиждень Шарай К.Ю.
8 Прийняти участь у Всеукраїнській виставці -конкурсі «Український сувенір» До 24.11 Класні керівники
9 Рейд – перевірка стану підручників ( 1 – 9 клас) ІV тиждень Класні керівники Класоводи Бібліотекар
Методична робота
10 Відвідування виховних заходів в 5 класі з метою з’ясування рівня адаптації учнів. І - ІІІ тиждень Директор
Організація учнівського самоврядування
11 Організація та проведення конкурсу « Таланти Овлашівської школи» Протягом місяця. 27 /11 Педагог – організатор
Заходи по збереженню життя та здоров’я
12 Заходи в рамках Місячника « Я обираю здоровий спосіб життя» Протягом місяця Класні керівники класоводи
13 Змагання за кубок району з міні – футболу. Листопад - грудень Вч фізкультури
Індивідуальна робота з учнями. Заходи по профілактиці правопорушень серед учнівської молоді.
14 Контроль за відвідуваннями уроків учнями , які схильні до правопорушень. ІІІ тиждень Педагог – організатор
Робота з батьками.
15 Індивідуальні консультації для батьків щодо виховання дітей. Протягом місяця Класні керівники класоводи
16 Батьківські збори із запрошенням представників медицини » Здорова громада – здорова нація» в рамках місячника « Я обираю здоровий спосіб життя» ІІІ тиждень Класні керівники класоводи
17 Засідання батьківського комітету школи ( організаційні питання) ІV тиждень Заступник директора

ГРУДЕНЬ

№ з.п Заходи Дата проведення Відповідальний вчитель Примітка про виконання
Традиційні шкільні заходи, календарні свята, акції, конкурси,змагання, змагання районні та обласні
1 Всесвітній день боротьби зі СНІДом. (Інсценізація) (01.12) 01.12 Класні керівники Класоводи
2 Відеопрезентація «Японські традиційні інструменти» 04.12 Ріпчанська С.Д.
3 Проведення свята до Дня Збройних Сил України. Шкільні змагання між хлопцями 6 -9 класів. 06.12 Вч.фізичної культ Педагог –організатор
4 День прав дитини. 10.12. Всеукраїнський тиждень права. Тематичні класні години. 11.12 -15.12 Вч. правознавства
5 Екскурсія до Роменського краєзнавчого музею присвячена 70-й річниці завершення Другої світової війни « Історії героїв війни:» Ми боролись за українську землю» До 20.12 Педагог – організатор
6 Проведення свята « Від Миколая до Різдва» Підготовка до Новорічних свят та розучування щедрівок , колядок. Конкурс стінгазет « Вітальна пошта від школярів» 19.12 Педагог – організатор
7 Прийняти участь в районному літературному конкурсі « Проба пера» До 20.12 Вч. української мови
8 Проведення Новорічних свят. До 22 .12 Педагог – організатор
Методична робота
9 Засідання методичного об’єднання класних керівників з питань підсумку роботи за І семестр ІІІ тиждень Голова М.О.
Організація учнівського самоврядування
10 Організація роботи учнівського самоврядування « Овлашівська Січ»: - Підсумок роботи за І семестр - Планування роботи на ІІ семестр; - Підготовка до проведення Новорічних свят Протягом місяця. ІІ -ІV тиждень Педагог – організатор
Заходи по збереженню життя та здоров’я
11 Заходи в рамках Місячника « Я обираю здоровий спосіб життя» - Змагання з лижних гонок 01.12. – 22.12. Класні керівники Класоводи Вч. фізкультури
12 Всеукраїнський рейд «Увага! Ожеледиця!» До 22.12 Класні керівники класоводи
13 Заходи щодо профілактики дитячого травматизму: - Бесіда – інструктаж в рамках Всеукраїнського рейду «Увага! Ожеледиця!» - Інструктаж з правил поведінки в громадських місцях. - Інструктаж по запобіганню дитячого травматизму під час зимових канікул Протягом місяця Класні керівники класоводи
Індивідуальна робота з учнями. Заходи по профілактиці правопорушень серед учнівської молоді.
14 Підсумки успішності учнів за І семестр. ІІІ - ІV тиждень Класні керівники класоводи
15 Бесіда з техніки безпеки під час проведення Новорічних свят ІV тиждень Класні керівники класоводи
Робота з батьками.
16 Класні батьківські збори: - Організаційні питання; - Завдання на ІІ семестр ІІІ тиждень Класні керівники класоводи
Кiлькiсть переглядiв: 1781

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.