План роботи бібліотеки на 2019-2020 навчальний рік

План роботи бібліотеки на 2018-2019 навчальний рік

Аналіз роботи шкільної бібліотеки

Овлашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

у 2017-2018 навчальному році

У 2017-2018 навчальному році робота бібліотеки була побудована згідно Закону України «Про бібліотечну справу» від 27.01.1995 №32/95 ВР, наказу МОН України від 14.05.1999 р. № 139 «Про затвердження Положення про бібліотеки ЗНЗ», постанов Кабінету Міністрів України, відповідних наказів Департаменту освіти Сумської області, департаменту освіти і науки Роменської районної ради Овлашівської загальноосвітньої школи I-II ступенів.

Робота бібліотеки ведеться згідно річного плану. Вона спрямована на національно-патріотичне, громадське, трудове, естетичне виховання; виховання культури читання учнів, керівництво позакласним читанням; поповнення і збереження книжкових фондів.

Протягом всього навчального року:

· надавалась інформаційна підтримка педагогічним працівникам у підвищенні методичної культури та педагогічної майстерності, допомога в діяльності вчителів й учнів в освітніх проектах;

· формували в учнів навички незалежного користувача бібліотеки, навчали користуватися книгою й іншими носіями інформації, пошуку, відбору й критичній оцінці інформації;

· удосконалювали традиційні й освоєнні нові бібліотечні технології. Забезпечували можливості найбільш повного й швидкого доступу до документів. Надавали методичні консультаційні допомоги педагогам, учням та їх батькам в одержанні інформації.

· Використовували різні форми проведення масових та інформаційних заходів.

Одним із важливих напрямків роботи є формування інформаційної культури читачів з використанням різних джерел інформації.

Протягом 2017-2018 навчального року бібліотекар школи продовжували формування бібліотечного фонду, який відповідав би за змістом освітнім, виховним та інформаційним потребам, а також забезпечував бібліотечне обслуговування учнів та вчителів.

За 2017-2018 навчальний рік бібліотека одержала художньої та галузевої літератури у кількості 276 примірників. За рахунок акції «Подаруй книгу бібліотеці-30, 250 примірників сучасної дитячої літератури в рамках поекту «Книжкова скарбниця», 6 примірників про події в Україні 2014-2017 років. З вищезазначеного можна зробити висновок, що коштів на придбання художньої та методичної літератури недостатньо. За цей рік бібліотека одержала за новою програмою для учнів 9-х класів 200 примірників.

Наша бібліотека продовжуватиме свою діяльність у всіх напрямках, за якими працює школа.

Були визначені конкретні форми інформування кожної категорії читачів з урахуванням їхніх потреб. Продовжувалося формування довідково-інформаційного фонду, були проведені виставки «Знайомтесь - нові книги!», «Українська книга – дітям!», «Прочитав сам – зацікав товариша», «Тиждень бібліотеки», у якому з зацікавленістю прийняли участь учні школи.

Певна робота проводилася бібліотекарем щодо популяризації літератури та медіа ресурсів, з цією метою були сформовані тематичні викладки книжного фонду, такі як: «Моя Батьківщина – Україна», «Край, овіяний легендами», «Правові знання – підліткам», «Сім׳я та школа – дві могутні сили виховання», «БЖД та правила дорожнього руху», «Пожежна безпека» тощо. Протягом поточного навчального року бібліотекар школи постійно розширювали бібліотечно-інформаційні послуги на основі вдосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи, уведення в роботу новітніх технологій (комп’ютерні презентації, квести, проекти, буктрейлери, віртуальні виставки, бібліошопінг, інтернет-марафон, букслем (реклама)). Щомісяця оформлялася експрес-інформація «Інформаційний час», підготовлені виставки до ювілейних дат (письменників, видатних людей, міжнародних днів).

Особлива увага приділялася широкій популяризації української сучасної літератури, літератури з питань історії і культури українського народу та поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

Отримуючи нову літературу готувались «Зустріч з новими книгами», організовували відкриті перегляди літератури та періодики «Зупинись на хвилинку – подивись на новинки». На бібліотечно-бібліографічних уроках діти вчились користуватися книгою і опановували навички спілкування. Проводились бесіди з таких тем: «Виникнення писемності», «Безпечний інтернет для дітей та підлітків», «Віртуальні бібліотеки: мандрівка сторінками сайтів дитячих видань». До святкових дат та урочистих подій були організовані протягом навчального року виставки, викладки, полички, наприклад: «Україна – суверенна Держава», «Україна – європейська країна», «Дзвони Чорнобиля», «Майдан від першої особи», «Край, овіяний легендами», «Збережемо пам΄ять про подвиг» тощо.

Інформаційна робота серед педагогічного колективу включала також виступи на засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників з інформаційними оглядами.

Є багато форм і методів виховання культурної людини, прищеплення любові до книги і одна із них – прищеплення школярам навичок бібліотечно-бібліографічної грамотності. У популяризації основ бібліотечно-бібліографічних знань використовувалися найрізноманітніші методи: бесіди, практичні заняття, повідомлення учнів, різні види змагань, конкурсів. Особливо складно прищеплювати школярам навички користування довідковою літературою. Тому вчителі - предметники активно сприяли формуванню цих навичок: завдання з будь-якого предмета подавались так, що учні були змушені звертатися до словників і довідників, особливо вчителі російської та української мови.

У популяризації основ бібліотечно-бібліографічних знань використовувалися найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, бібліотечні уроки, практичні заняття, повідомлення учнів, різні види змагань, конкурсів. Крім того в класах була проведена бесіда про збереження підручників.

Бібліотечним активом два рази у семестр у школі проводяться рейди-перевірки стану збереження підручників. Результати конкурсу члени активу висвітлюють в спеціальних інформаційних бюлетенях. В бібліотеці оформлений бібліотечний куточок, де учні інформуються про заходи на місяць заплановані у школі. Проводиться робота по ознайомленню учнів з правилами користування бібліотекою.

Треба зазначити, що резерви шкільної бібліотеки в справі інформаційної роботи далеко не вичерпані. Постійний пошук нових, ефективних технологій, прагнення до формування системи інформаційної підтримки освіти, тісний взаємозв’язок і взаємодія з педагогічним колективом буде сприяти утвердженню шкільної бібліотеки як справжнього культурного, інформаційного і освітнього центру, який одержує, зберігає і розповсюджує різноманітні джерела інформації, здатні задовольнити будь-які запити своїх читачів.

Таким чином, зміст роботи бібліотеки школи був спрямований на те, щоб формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку особистості, яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних традицій.

Основні завдання і напрямки роботи бібліотеки

у 2018-2019 навчальному році

Робота бібліотеки школи у 2017-2018 навчальному році спиралася на вирішення завдань по інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу та здійснювала інформаційно-бібліографічний супровід упровадження Державних стандартів освіти, переходу до Нової української школи.

Невід’ємною складовою науково-освітянського та інформаційного простору є бібліотеки, які накопичують, зберігають і поширюють знання, що зафіксовані у друкованих та інших носіях інформації.

Сьогодні основними завданнями шкільної бібліотеки є:

1. Піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, інформатизація бібліотечних процесів, впровадження в роботу бібліотеки нових інформаційно-комунікаційних технологій, навчання користувачів технологіям інформаційного самообслуговування, створення нових та поповнення існуючих баз даних матеріалів, необхідних для забезпечення навчально-виховного процесу.

2. Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу; виховання загальної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги.

3. Підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, які вміщують найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, надання інформаційно-методичної допомоги учням, педагогам в оволодінні основами наук і організації навчально-виховного процесу

4. Координація роботи шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги, в задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів, формуванні в них навички читання літератури.

5. Виховання у школярів інформаційної культури, культури читання; формування вмінь користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом, базами даних, розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів школярів. Забезпечення росту професійної компетентності педагогічних кадрів.

6. Систематична робота шкільного бібліотекаря зі збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду, формування ядра книжкового фонду, основу якого складала б українська книга; поповнення шкільного фонду краєзнавчими й бібліотекознавчими матеріалами, літературними доробками місцевих авторів; розширення книжкового фонду засобами проведення доброчинних акцій «Подаруй книгу».

7. Якнайповніше забезпечення реалізації таких принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке і копітке їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки: формування в дітей стійкої потреби в книзі.

8. Популяризація книги, постійне оновлення матеріалів, календаря пам’ятних дат, даних про новини бібліотеки, нові надходження, програмних творів, творів письменників Сумщини, рекомендаційних списків літератури та іншої інформації.

9. Підвищення авторитету шкільного бібліотекаря, збільшення ролі його праці в навчально-виховному процесі школи, сприяння зростанню соціальної активності шкільного бібліотекаря, його готовності до сприйняття нових ідей, маркетингової діяльності як засобу та інструменту оптимізації процесу обслуговування і розширення сфери впливу шкільної бібліотеки.

І. Робота з читачами

Залучення учнів до читання та роботи у бібліотеці

№ з/п Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний
1. Перереєстрація та запис нових читачів. Вересень жовтень Бібліотекар
2. Обслуговування учнів, вчителів, батьків. Постійно Бібліотекар
3. Екскурсії до шкільної бібліотеки першокласників. Квітень Бібліотекар
4. Проведення бесід про правила користування бібліотекою. Протягом року Бібліотекар
5. Проведення заходів з ліквідації заборгованості читачів. Постійно Бібліотекар
6. Робота з формулярами читачів. Постійно Бібліотекар
7. Відзначення кращих читачів на святі: «Країна казкова – країна книжкова» (Всеукраїнського тиждень дитячої та юнацької книги). Березень, квітень Бібліотекар
8. Виховання бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів. За планом Бібліотекар, вчителі

Індивідуальна робота з читачами

№ з/п Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний
1. Проводити індивідуальне консультування читачів при виборі книги: · рекомендаційні бесіди; · бесіди про прочитане; · реклама книги; · консультації біля книжкових виставок. Постійно Бібліотекар
2. Виділити групи читачів за інтересами. Жовтень Бібліотекар
3. Аналіз читацьких формулярів: «Що читаємо? Як читаємо?» Лютий Бібліотекар
4. Проводити бібліографічні індивідуальні консультації: · рекомендаційні списки літератури; · бібліографічні огляди літератури; · тематичні бесіди з визначеної теми. Постійно Бібліотекар

Обслуговування читачів

Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний
1. Організація інформаційної діяльності по спрямуванню національного самоусвідомлення і духовного становлення учнів – користувачів бібліотеки . Протягом року Бібліотекар
2. Залучення нових читачів: · екскурсії до бібліотеки; · пояснення учням правил користування бібліотекою; · ознайомлення з книжковими виставками, які розкривають фонд бібліотеки. Вересень Протягом року Бібліотекар
3. Обслуговування читачів протягом року. Систематично Бібліотекар
4. Налагодити індивідуальну роботу з читачами: · списки рекомендованої літератури; · рекомендаційні бесіди, бесіди про прочитане; · рекламування літератури; · виставка однієї книги; · виставка книг-ювілярів; · робота з формулярами читачів; · виховання бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів. Протягом року Згідно плану роботи на рік Актив бібліотеки Бібліотекар, вчителі початкових класів
5. Продовження роботи літературно-інформаційного центру: · «Виставка однієї книги»; · «Букслем» (реклама) «Я прочитав – і ти прочитай»; · Інтернет марафон: «Літературний вернісаж»; · Бібліошопінг: «Даремно часу Ви не гайте! Ось цю книгу прочитайте». · «Знайомтесь: нові книжки»; · «Виставка книг-ювілярів 2018-2019 років». Протягом року Бібліотекар Актив школи
6. Оформлення інформаційних і книжкових виставок і викладок. Систематично Бібліотекар
7. Участь у всеукраїнських конкурсах, акціях, інтернет-семінарах. Протягом року Бібліотекар Вчителі Актив бібліотеки

ІІ. Організація книжкових фондів і каталогів

Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний
1. Оформлення передплати на періодичні видання. Жовтень – листопад Бібліотекар
2. Ведення індивідуального, сумарного обліку бібліотечного фонду. Протягом року Бібліотекар
3. Оформлення документації на нові надходження та систематична звірка її з бухгалтерією. 1 раз у квартал Бібліотекар
4. Ведення чіткого обліку виданих підручників по класах. Протягом року Бібліотекар
5. Робота з фондом: · розміщення згідно таблиць ББК та УДК; · оформлення книжок, подарованих у ході акції «Подаруй книгу бібліотеці!». Протягом року Бібліотекар
6. Вилучення з фондів: · застарілих видань; · загублених читачами книг; · з інших причин (складання актів, вивіз макулатури, здача актів до бухгалтерії; робота із сумарними та інвентарними книгами). Протягом року Бібліотекар
7. Комплектування книжкового фонду. Протягом року Бібліотекар
8. Робота з фондом підручників: · організація видачі підручників; · організація здачі підручників; · оформлення нових надходжень; · інформування вчителів про надходження нових підручників Вересень Травень Протягом року Бібліотекар
9. Заходи по збереженню фонду: · рейди перевірки стану підручників; · робота Книжкової лікарні; індивідуальні бесіди з читачами. Протягом року ІІ раза на семестр Класні керівники Бібліотекар Актив бібліотеки
10. Замовлення необхідних підручників на поточний навчальний рік на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Згідно наказу Міністерства освіти України Бібліотекар

Робота з підручниками

№ з/п Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний
1 Своєчасно (до 01.09) забезпечити учнів підручниками, які є у наявності. Серпень – вересень Бібліотекар
2 Вивчати стан забезпеченості учнів підручниками з урахуванням особистих підручників. Вересень Жовтень Бібліотекар
3 Продовжувати комплектувати фонд шкільних підручників. Систематично вести картотеки. Протягом року Бібліотекар
4 Замовляти необхідні підручники на поточний навчальний рік на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Згідно наказу Міністерства освіти України Бібліотекар
5 Проводити списання підручників загублених читачами та застарілих. За потребою Бібліотекар
6 Прийняти участь у шкільному етапі акції «Живи, Книго!». За планом Бібліотекар, класні керівники
7 Проводити бібліотечні уроки. Протягом року Класні керівники, Бібліотекар
8 Провести повну інвентаризацію фонду підручників, розстановку їх по класах, найменуваннях, роках видання. Протягом року Бібліотекар

ІІІ. Масові заходи з популяризації літератури

№ з/п Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний
1 Індивідуальні бесіди: · при запису до бібліотеки; · рекомендації щодо вибору літератури та читання, · про прочитане. Вересень – травень Бібліотекар
2 Оновлювати книжкові виставки та полички: · «До природи не неси шкоди» · Абетка здоров'я · «Край, овіяний легендами» (Сумщина) · «Моя Батьківщина – Україна!» · English books · Безпека життєдіяльності · Увага на дорозі! · Пожежна безпека · Сім'я і школа – дві могутні сили виховання (для батьків) · Для Вас, вчителі · Книги – помічники в навчанні · Я – громадянин України і цим пишаюсь Протягом року Бібліотекар
3 Оформлювати тематичні книжкові полиці: · До першого уроку · Знайомтесь, новинки! · Українська книга – дітям · Правові знання – підліткам · «Подаруй книгу школі» · До ювілейних дат · Книги-ювіляри 2018-2019 років · Прочитав сам, зацікав товариша · Виставка однієї книги · Рідна мова – то доля народу · Твої герої, Україно! · «Порожня зона, край мовчання…»(до дня пам’яті Чорнобиля) · «Я прочитав – і ти прочитай» · «Даремно часу Ви не гайте! Ось цю книгу прочитайте!». Серпень – вересень. Протягом року Бібліотекар
4 Добірка літератури та матеріалів щодо участі учнів у фестивалях та конкурсах гімназії: · «Що? Де? Коли?» · «Обери життя!» · «Україна – це ми!» · Предметних тижнях Протягом року Класні керівники Бібліотекар
5 Бібліотечні уроки: · «Країна казкова – країна книжкова» (бібліоподорож). · «Бібліотечний вернісаж» (бібліотечний урок-екскурсія для першокласників) · «У світі казки, музики та барв» (літературна гра-подорож). · «А ми тую козацькую славу збережемо». · «Україна – наш спільний дім» · За творами Кіплінга, Маршака. За планом Бібліотекар, Вчителі-філологи Класні керівники
6 Бібліотечні уроки інформаційної культури: · «Подорож у країну «Журналія». Періодичні видання для учнів початкової школи.» (огляд-реклама видань). · «Основні елементи книги. Книга незвичайна – книга віртуальна». · «Безпечний інтернет для дітей та підлітків. Знайомство з блогом бібліотеки.» · «Віртуальні бібліотеки: мандрівка сторінками сайтів дитячих видань. Медіатека на блозі бібліотеки.» · «Електронні бібліотеки на допомогу навчанню. Знамениті бібліотеки світу.» За планом Бібліотекар, Вчителі-філологи Класні керівники
7 · Інтелектуальна гра-подорож «Рецепты здорового образа жизни» · Літературно-музична вітальня «Живе Тарас у пам'яті народній» За планом Бібліотекар Класні керівники
8 Інформаційна перерва в бібліотеці «Подорож книжковими полицями». Постійно Бібліотекар
9 Бібліографічні огляди: · До дня української писемності; · До дня Чорнобильської трагедії; · До дня матері; · «Великі українці»; · Рекомендуємо почитати; · До ювілейних дат (письменників, видатних людей, міжнародних днів). За планом Бібліотекар
10 Всеукраїнський день бібліотек. Посвята в читачі . Всеукраїнський місячник «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини». Тиждень дитячої та юнацької книги. «Живи, книго!» (в рамках гімназії). Протягом року Бібліотекар Вчителі
11. Оформлення книжкової виставки до першого уроку «Україна – це ми!». Серпень 2018 Бібліотекар
12. Виставка до дня визволення Роменщини та партизанському руху. До 17.09 Бібліотекар
13. Оформлення книжкової виставки до 152-річниці від дня народження першого президента України, визначного державного і громадського діяча Михайла Грушевського. Вересень 2018 Бібліотекар
14. Підготувати і провести захід присвячений Всеукраїнському дню бібліотек (окремо) До 30 вересня Бібліотекар кл.керівники,
15. Оформити тематичну виставку до Міжнародного дня боротьби проти насилля «Підліток і закон» До 4 жовтня Бібліотекар
16. Оформлення книжкової виставки до 76-річниці від дня народження Володимира Яворівського (1942), українського прозаїка, публіциста, політика; Жовтень 2018 Бібліотекар
17. Оформлення тематичної полички «Знай, люби, бережи історію свого народу» (до дня українського козацтва). До 14 жовтня Бібліотекар
18. Оформлення тематичної полички «Видатні особи мого рідного краю». Жовтень 2018 Бібліотекар
19. Бібліотечний урок «А ми тую козацькую славу збережемо» Жовтень 2018 Бібліотекар Кл. кер. 5 кл.
20. Викладка літератури: -до Дня української писемності та мови «Мова материнська» 09.11. Бібліотекар
21. Добірка літератури з теми «Свіча пам’яті» (до Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій). Листопад 2018 Бібліотекар
22. Фотовиставка до дня боротьби зі СНІДом «Тенета безпеки» 01.12 Бібліотекар
23. Книжкова поличка до Дня захисту прав людини «Людина-найвища цінність» 11.12 Бібліотекар
24. Оформлення тематичної полички до дня Соборності України «В єднанні сила й міць держави» Січень 2019 Бібліотекар
25. Оформлення тематичної полички «День пам’яті героїв Крут». Січень 2019 Бібліотекар
26. Проведення бібліотечних уроків, годин пам’яті до дня Соборності України та дня пам’яті героїв Крут. Січень 2019 Бібліотекар, Класні керівники
27. Оформлення тематичної полички, добірка матеріалів до проведення заходів у школі, приурочених Революції гідності та подіям на Сході України у 2014 р. Лютий 2019 Бібліотекар
28. Оформити тематичну виставку «Видатні жінки епохи» До 8 березня Бібліотекар
29. Оформлення книжкової виставки «Учітесь, читайте, чужого навчайтесь, свого не цурайтесь», присвяченої пам'яті Т.Г.Шевченка. Березень 2019 Бібліотекар
30. Оформити тематичну полицю „Загляньмо в очі природі” присвячену дню Матері-Землі До22квітня Бібліотекар
31. Організувати виставку «Чорнобилю кажемо – ні!» 26.04. Бібліотекар
32. Свято книги, прощавай букварику 4-й тиждень Бібліотекар
33. Добірка літератури за темою «Перемога єднає покоління». Травень 2019 Бібліотекар
34. Оформити книжкову виставку «Я перед нею помолюсь, як перед образом святим» присвячену Дню Матері. До 11 травня Бібліотекар

ІV. Робота з активом бібліотеки

№ з/п Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний
1. Залучити актив до роботи: Ø з ремонту книг; Ø щодо роботи з боржниками; Ø щодо збереження навчальної літератури у класах; Ø з обробки літератури, яка надійшла до бібліотеки; Ø щодо залучення учнів до читання. Протягом року Актив бібліотеки Бібліотекарі
2. Заходи по збереженню фонду підручників: · рейди перевірки стану підручників; · оформлення результатів перевірки збереження підручників школярами на стенді «Шкільна бібліотека інформує». ІІ раз на семестр Актив бібліотеки Бібліотекарі
3. Участь у заходах: · Всеукраїнського місячника «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини»; · Тижня дитячої та юнацької книги; · Посвята першокласників у читачі. За планом Актив бібліотеки, Бібліотекарі, Класні керівники

V. Робота з педагогічним колективом гімназії

№ п/п Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний
1. Інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури Постійно Бібліотекар
2. Оформлення книжкових виставок до педрад та методичних засідань вчителів-предметників . За потребою Бібліотекар
3. Брати участь у педрадах, семінарах, МО. Протягом року Бібліотекар
4. Індивідуальне інформування вчителів, що атестуються. Постійно Бібліотекар
5. Брати участь у підготовці та проведенні предметних тижнів. Постійно Бібліотекар
11. Постійно допомагати у виборі літератури педколективу школи при проведенні масових заходів. Протягом року Бібліотекар
12. Допомога класним керівникам початкових класів книжковими добірками щодо організації уроків позакласного читання. Протягом року Бібліотекар

VІ. Робота з батьками

№ з/п Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний
2 Проводити консультації з батьками по ремонту книг та збереженню навчальної літератури . Протягом року Бібліотекар
5 Оформити книжкову викладку нових книг для вчителів, батьків та учнів (до дня бібліотек). 30 вересня Бібліотекар
6 Поповнювати сторінки шкільного сайту Протягом року Бібліотекар

VІІ. Підвищення кваліфікації.

№ з/п Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний
1 Знайомитися з новими надходженнями, періодикою. Протягом року Бібліотекар
2 Взяти активну участь у роботі районного методоб’єднання шкільних бібліотекарів. За планом РМК Бібліотекар
3 Спілкуватися з шкільними бібліотекарями району, ділитися своїм та переймати їх досвід . Протягом року Бібліотекар
4 Ведення реєстраційної картотеки періодики. Протягом року Бібліотекар

VIII. Робота над веб- сторінкою шкільної бібліотеки на сайті школи

№ з\п Змiст роботи Час провед. Вiдповiдальний.
1 Розмiщення у роздiлi "Шкiльна бiблiотека" на сайтi школи корисних посилань, iнформацiйних матерiалiв за тематичними добiрками. Протягом року Бiблiотекар


План роботи бібліотеки на 2017-2018 навчальний рік


Основні завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки:

Бiблiотека Овлашівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів,основною метою має забезпечення iнформацiєю навчально-виховного процесу. Діяльність шкільної бібліотеки буде спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом пропаганди педагогічної літератури та інформації про неї. Особлива увага буде приділятися широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії і культури українського народу та поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

Виходячи iз основних завдань державної програми "Освiта", Закону України "Про загальну середню освiту", Концепцiї нацiональної програми iнформатизацiї України, Концепцiї iнформатизацiї загальноосвiтнiх навчальних закладiв, Закону України "Про нацiональну програму iнформатизацiї", положення про загальноосвiтнiй навчальний заклад, Нацiональної доктрини розвитку освiти України в 21 сторiччi, Конституцiї України у 2017/2018 навчальному роцi перед бiблiотекою школи постають такi задачi:

Створення умов для розвитку iнтелектуального потенцiалу нацiї, зокрема шляхом пiдвищення читацької активностi, рiвня культурної компетентностi та зацiкавленостi учнiв у користуваннi друкованою книгою як джерелом iнформацiї;

Виховання в учнiв поваги до державних символiв України, Конституцiї України, свiдомого ставлення до обов'язкiв людини i громадянина;

Пошук нових форм роботи з виховання в учнiв загальнолюдських цiнностей, гуманiзму, милосердя, духовностi, естетичної, трудової, економiчної культури,здорового способу життя;

Використання рiзноманiтних форм i методiв краєзнавчої роботи. Виховання любовi до рiдного краю, пробудження iнтересу до iсторiї та сучасних проблем батьківщини;

Своєчасне забезпечення учнiв та педагогiв навчальною, художньою та методичною лiтературою;

Подальший розвиток iнформативної функцiї бiблiотеки як iнформативно-культурного центру загальноосвiтнього навчального закладу;

Обслуговування учнів, пропаганда книги, організація роботи абонемента та бібліотеки/

ПЛАН РОБОТИ

Робота з читачами щодо формування і задоволення їх читацьких потреб.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Клас
11 Провести перереєстрацію читачів на 2017/2018 навчальний рік Протягом року Бібліотекар Всіх читачів
2 Здійснювати прийом і технічну обробку нової літератури і підручників Протягом року Бібліотекар

Індивідуальна робота з читачами

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Клас
1 Проведення рекомендаційних бесід з учнями під час видачі літератури Протягом року Бібліотекар.
2 Бесіди про прочитану книгу Протягом року Бібліотекар
3 Проведення консультацій під час вибору учнями книг, допомога у виборі книг Протягом року Бібліотекар
4 Провести анкетування учнів з подальшого індивідуального підходу Жовтень Бібліотекар

Взаємодія шкільної бібліотеки з педпрацівниками

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Клас
1 Інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури, що надійшла до бібліотеки. Обладнати виставки і поновлювати їх у ході надходження нової літератури. Протягом року Бібліотекар
2 Постійно надавати допомогу вчителям у підборі літератури для доповідей на педрадах і інших засіданнях Протягом року Бібліотекар
3 Організація видачі (прийому) підручників класним керівникам 1-9 класів Вересень, кінець навчального року Бібліотекар
4 Проведення разом з класними керівниками бесід з учням про збереження підручників і художньої літератури Протягом року Бібліотекар
5 Допомога класних керівників у перевірці підручників протягом року Протягом року Бібліотекар, актив б-ки

Масова робота з популяризації літератури

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Клас
1 Конкурс найкращого відгуку учнів про книгу Протягом року Бібліотекар 1-9
2 Година читання Кожний вівторок Бібліотекар актив б-ки 1-9
3 Виставка до дня визволення Роменщини та партизанському руху. До 19.09 Бібліотекар 1-9
4 Виготовлення закладок для бібліотеки, до міжнародного дня бібліотек. 4-й тиждень Бібліотекар актив б-ки 1-9
5 Акція до міжнародного дня бібліотек «Подаруй бібліотеці книжку» 4-й тиждень Бібліотекар актив б-ки 1-9
6 Рейд-перевірка «Бережи шкільний підручник» 3-й тиждень Бібліотекар актив б-ки 1-9
7 Перегляд літератури до Дня працівників освіти «Вчительська доля» 03.10. Бібліотекар
8 Книжкова виставка до Дня Збройних Сил України «Козацькому роду – нема переводу» 13.10. Бібліотекар
9 Тиждень шкільного підручника, до дня шкільних бібліотек. 16.10-20.10 Бібліотекар 1-9кл
10 Викладка літератури: -до Дня української писемності та мови «Мова материнська» 09.11. Бібліотекар 5-9 кл.
11 Перегляд літератури до Дня пам’яті жертв голодомору в Україні «Пам’ятаємо часи Голодомора» 15.11. Бібліотекар 5-9 кл.
12 Фотовиставка до дня боротьби зі СНІДом «Тенета безпеки» 01.12 Бібліотекар 7-9 кл
13 Книжкова поличка до Дня захисту прав людини «Людина-найвища цінність» 11.12 Бібліотекар 1-9 кл.
14 День інформації «Українська дитяча книга і традиції нашого народу» (__________________) 15.12 Бібліотекар 1-9 кл.
15 - Пропаганда літератури: оформлення ілюстративної виставки «Свято Нового року та Різдва Христового у різних країнах та в різних народів» 20.12 Бібліотекар 1-9 кл.
16 Книжкова поличка до Дня Соборності України «День Соборності» 20.01 Бібліотекар 1-9кл.
17 Інформаційна година «Історичний урок єднання» (до дня Соборності України) 22.01 Бібліотекар, Актив б-ки 7-9кл
18 Бесіда до дня Героїв Крут «Студентське військо» 29.01 Бібліотекар 9 кл.
19 Тематична полиця до Дня героїв небесної сотні 20.02 Бібліотекар 1-9кл
20 Провести тиждень Шевченківської книги. - Оформлення виставки «Полюбімо Україну Шевчен-ківською любов’ю» - літературна вікторина «Життєвий і творчий шлях Т. Г. Шевченка» 8-9 кл - Подорож - презентація «Пам’ятники Т. Шевченку» 08.-11. 03 Бібліотекар Вчителі мовники 5-9 кл.
21 Конкурс на кращого читача до Всесвітнього дня поезії «Поетична сучасність» 20.03 Бібліотекар, вчителі мовники 5-9 кл.
22 Викладка літератури до дня космонавтики «Зоряне небо» 12.04 Бібліотекар 1-9 кл.
23 Організувати виставку «Чорнобилю кажемо – ні!» 26.04. Бібліотекар 1-9 кл.
24 Свято книги, прощавай букварику 4-й тиждень Бібліотекар 1-9кл
25 Книжкова виставка до Дня Перемоги «Перемого-свята перемога». 07.05. Бібліотекар 5-9 кл.
26 Організувати виставку – вернісаж дитячих малюнків, аплікацій, до Дня Матері Травень Бібліотекар 3-6 кл.
27 Проведення бібліотечних уроків: · - екскурсія «Знайомство з бібліотекою». · - прес-мозаїка «Улюблені газети та журнали» -відео-круїз «Від берести до книги» · - бібліо-кафе «Читаючи – світ познаємо» · Гра-літературна «Книга –твій друг» Мультимедійний урок «Історія виникнення книги» Протягом року Бібліотекар Актив бібліотеки 1-2 кл. 3-4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.
28 Книжкові викладки до предметних тижнів Згідно предметних тижнів Бібліотекар 1-9 кл.
29 Проведення щорічної акції «Живи, книго!» *Рейди – перевірки, щодо збереження підручників і навчальних посібників учнями та індивідуальні бесіди з учнями за наслідками рейдів – перевірок; 1 півріччя 2 півріччя Бібліотекар Актив б-ки 1-9 кл.

Інформаційна та довідково-бібліографічна робота

І. Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотеки.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Класи
1 Провести анкетування учнів з метою вивчення їх інформаційних потреб Жовтень-Листопад Бібліотекар
2 Проводити інформаційно-бібліографічні огляди книг і періодики Протягом року Бібліотекар

ІІ. Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Класи
1 1 Провести бібліотечно-бібліографічні уроки з метою популяризації бібліотечно-бібліографічних знань Протягом року Бібліотекар 2-9 кл.
2 Ознайомити учнів з правилами користування бібліотекою, системою запису Вересень Бібліотекар 1-9 кл.

ІІІ. Краєзнавча робота

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Класи
1 Оформити краєзнавчу виставку - «Мій край – моя Земля»; Протягом року Бібліотекар 5-9кл.
2 Підготувати пам’ятки читачам, інформаційні листи Протягом року Бібліотекар 1-9кл.

Формування бібліотечною фонду

І. Комплектування. Організація фонду. Розстановка. Списання.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1 Перевіряти фонд підручників, а також фонд художньої літератури та методичної з метою виявлення застарілої і зношеної літератури і списати її Протягом року Бібліотекар
2 Продовжити обробку художньої літератури та методичної літератури Протягом року Бібліотекар
3 Оформити підписку на періодичні видання Вересень Бібліотекар
4 Провести аналіз використання складу фонду В кінці року Бібліотекар

ІІ. Збереження книжкового фонду

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1 Організувати роботу «Книжкової лікарні» Протягом року Бібліотекар
2 Перевірка читацьких формулярів з метою виявлення боржників і повідомити їх про це Кожен місяць Бібліотекар

ІІІ Організаційно-методична робота

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1 Оперативне ведення бібліотечної документації: - «Книга сумарного обліку»; «Інвентарна книга підручників»; «Інвентарна книга художньої літератури та методичної літератури» Протягом року Бібліотекар
2 Систематично відвідувати семінари шкільних бібліотекарів Протягом року Бібліотекар

ІV. Робота з активом

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
11 Вибрати актив учнів для допомоги в роботі шкільної бібліотеки До 10.09 Бібліотекар
22 Допомога учнів-активістів у проведенні рейдів перевірки підручників Кожен місяць Бібліотекар
33 Залучення активістів – учнів для допомоги в роботі бібліотеки: технічна обробка літератури, ремонт книги, штемпелювання літератури, проведення масових заходів тощо. Протягом року Бібліотекар Актив бібліотеки

V. Робота з батьками

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1 Екскурсія батьків до бібліотеки Протягом року Бібліотекар
2 Проводити з батьками учнів бесіди про роль читання в житті дітей: - «Дитина і книга»; - «Книга вчить, як на світі жить» Протягом року Бібліотекар

VІ. Робота над веб-сторiнкою шкiльної бiблiотеки на сайтi школи

№ з\п Змiст роботи Час провед. Вiдповiдальн.
1 Розмiщення у роздiлi "Шкiльна бiблiотека" на сайтi школи корисних посилань, iнформацiйних матерiалiв за тематичними добiрками. Протягом року Бiблiотекар
Кiлькiсть переглядiв: 2204

Коментарi

  • Brener

    2013-07-01 03:14:00

    I went to tons of links before this, what was I thikinng?...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.