«Погоджено» «Затверджено»

Методист РМК директор Овлашівської ЗОШ

____________ Бурка Д.О . ____________ Горбик З.Г.

Річний план

роботи на 2018 – 2019 н.р.

практичного психолога

Музиченко Ірини Миколаївни

Вступ

Психологічна служба в структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.

Психологічна служба в своїй діяльності керується:

1.Конституцією України;

2.Декларація прав людини;

3.Конвенція прав людини;

4.Закон України «Про освіту»;

5.Закон України «Про загальну середню освіту»;

6.Етичний кодекс психолога, прийнятий на 1-му установчому з’їзді Товариства психологів України 20.12.1990р. в м. Києві;

7.Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом МОНУ №616 від 02.07.2009р.;

8.Лист МОНУ від 27.08.2000р. №1-9(352) «Про планування діяльності, ведення документації і звітності всіх ланок психологічної служби системи освіти України;

9.Нказ МОНУ від 20.04.2001р. №330 «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціального інструментарію, що застосовується в загальноосвітніх навчальних закладах МОНУ;

10.Лист МОНУ від 16.01.2018р. №1/9-31 «Щодо запобігання поширенню наркоманії, тютюнопаління та вживання алкогольних напоів серед дітей, учнівської та студентської молоді».;

11.Лист МОНУ від 31.01.2018р. №01-17/110 «Про формування в учнів та студентів цінності життя, профілактику суїцидальних тенденцій»;

12.Лист МОНУ від 31.01.2018р. №01-17/110 «Про психологічне забезпечення професійного самовизначення учнів у контексті реалізації концепції Нової української школи»;

13.Лист МОНУ від 13.08.2018р. №09-13/4083 «Про пріоритетні напрямки роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019н.р.»;

14.Лист від 07.08.2018 №1/9-487 щодо профілактики насильства та жорстокого поводження в учнівському середовищі

Аналітична частина

У Овлашівській ЗОШ на 2017-2018н.р. навчалося 87 учнів. Працювало 4 класи початкової школи та 5 класів середньої школи.

Навчальний заклад працював над такою проблемою: всебічний розвиток особистості на основі комплексного підходу та використання інноваційних технологій у роботі з педагогами, учнями та їх батьками в умовах нових державних освітніх стандартів.

Пріоритетним напрямком в роботі практичного психолога було підвищення психологічної культури та консультативно-методична допомога всім учасникам навчального процесу.

Систематична робота протягом року своєчасно вивчала фізичний розвиток дитини, мотиви її поведінки і навчальної діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних особливостей, створенням умов для саморозвитку та самовиховання.

Здійснювався психологічний супровід успішної адаптації учнів 1-го і 5-го класів та організація навчально-виховного процесу.

Проводилася профілактика шкідливих звичок; попередження торгівлі людьми; попередження суїцидальної поведінки; попередження бродяжництва дітей.

Проводився тиждень боротьби зі СНІДом;

Відзначався День толерантності.

Відбулася година спілкування у 5 класі «Дотримання здорового способу життя»;

У 8 класі «Спілкування у нашому житті»;

У 9 класі проведена групова консультація «Психологічна підготовка до екзаменів»;

У 6 і 8 класі групові консультації «Психологічні особливості вікових категорій дітей»

Проводилися індивідуальні консультації вчителів, які здійснюють навчально-виховний процес у дитини з особливими освітніми потребами.

Цілеспрямовуюча частина

у Овлашівській ЗОШ І-ІІ ступеня на 2018-2019 н.р., навчається 90 учнів. Працює 4 класи початкової школи – 42 учня, 5 класів середньої школи – 48 учнів.

Психологічна робота у школі спрямована на збереження і зміцнення здоров’я; підвищення адаптивних можливостей учнів, на створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу.

Основні завдання роботи психологічної служби

в 2018-2019 н.р.

1.Здійснення психологічного супроводу дітей в процесі адаптації до школи. Очікується підвищення рівня включення в навчальний процес з метою всебічного розвитку особистості.

2.Формування навичок безпечної поведінки та власної відповідальності за своє життя, що сприятиме підвищенню рівня самозбереження.

3.Проведення просвітницької роботи з учасниками навчально-виховного процесу, з метою зниження рівня насильства в дитячому середовищі, попередження суїцидальної поведінки, профілактика торгівлі людьми.

4.Здійснювати супровід дітей з особливими освітніми потребами, що сприятиме їх соціалізації в учнівському середовищі.

Напрямок роботи Зміст роботи З ким проводилось Очікувані результати Термін виконання
Психологічний супровід учнів школи І ступеня 1.Вивчення адаптації першокласників до умов навчання новій школі. Учні 1 класу Виявити дезадаптованих дітей та допомогти адаптуватися до школи в умовах НУШ Вересень
Психологічний супровід учнів 1 класу 2.Анкета Н.Г.Лусканової на визначення мотивації до навчання. Учні 1 класу Визначити рівень шкільної мотивації та адаптації Вересень
3.Відвідування уроків з метою вивчення мікроклімату класного колективу. Учні 1 класу Вивчити мікроклімат класу з подальшим плануванням роботи Вересень – жовтень
4.Проведення консультацій батькам та вчителям з питань навчання та спілкування з даною категорією дітей. Батьки, вчителі Ознайомити батьків та вчителів з віковими особливостями дітей Жовтень - квітень
5.Проведення засідання ПМПК «Адаптація першокласників до навчання у школі». Члени ПМПК Грудень
6.Проведення групових корекційно-розвивальних занять з учнями, які мають труднощі в навчанні та спілкуванні. Учні 1 класу Допомогти дітям подолати труднощі в навчанні та спілкуванні з однолітками Жовтень – квітень
Психологічний супровід учнів 2-4 класів 1.Вивчити готовність учнів 4 класу до навчання в школі ІІ ступеня 2.Проведення консультації з класоводом за результатами діагностичного обстеження учнів Учні 4 класу Класово д Виявити готовність учнів 4 класу до навчання у школі ІІ ступеня Ознайомити класовода з результатами обстеження Січень – березень Лютий
3.Проведення психодіагностичного визначення рівня розвитку мислення у школярів. -Логічні задачі А.Зака; -Тест «Шкільної тривожності» (за Філіпсом). Учні 4 класу Визначити рівень сформованості теоретичного аналізу та внутрішнього плану дій; Вивчити рівень і характер тривожності пов'язаний зі школою. Лютий
4.Проведення консультації класоводу за результатами діагностичного обстеження учнів. Класовод Ознайомити класовода з результатами обстеження. Лютий
5.Проведення опитування класоводів з метою виявлення обдарованих дітей. Проведення з ними занять. Учні 2 – 4 класів Виявити обдарованих дітей для подальшої роботи з ними Січень
6.Проведення ПМПК на тему: «Готовність учнів 4 класу до переходу в школу ІІ ступеня». Члени ПМПК Березень
Психологічний супровід учнів ІІ ступеня Психологічний супровід учнів 5 класу 1.Обстеження учнів 5 класу на етапі адаптації до середньої школи з метою вчасної корекції труднощів перехідного етапу навчання: 1.1.Спостереження за учнями під час уроків і перерв; 1.2.Тест «Шкільна тривожність» (за Філіпсом); 1.3.Соціометрія; Учні 5 класу Вивчити рівень і характер тривожності пов'язаний зі школою; Вивчити соціальний статус кожної дитини. Жовтень – грудень
2.Проведення індивідуальних консультувань вчителів 5 класу за результатами спостережень і діагностування Вчителі Ознайомити вчителів з результатами спостережень Листопад
3.Проведення ПМПК «Адаптація учнів 5 класу до нових умов навчання» Члени ПМПК Січень
Психологічний супровід учнів 7 – 9 класів Психологічний супровід роботи з учнями «групи ризику» 1.Проведення індивідуальних консультацій з учнями, які мають труднощі у становленні характеру та у спілкуванні з однолітками. Учні 6 – 9 класів Вирішити проблеми спілкування з однолітками Листопад - квітень
2.Проведення діагностики інтересів старшокласників з метою усвідомленого вибору професії: 2.1.методика ДДО Клімова; 2.2.тест Голанда на визначення оптимального типу професії. Учні 9 класу Встановити професійний рівень учнів; допомогти усвідомити майбутній вибір професії Лютий - березень
3.Проведення групових та індивідуальних консультацій учнів з питань вибору професії Учні 9 класу Допомогти дітям вибрати майбутню професію Лютий - березень
4.Проведення групових консультацій «Психологічна підготовка до екзаменів» Учні 9 класу Допомогти дітям підготуватися до екзаменів Травень
1.Виявлення дітей, які мають труднощі у навчанні, проблеми у поведінці, шляхом діагностичних опитувань вчителів, спостережень у класі Вчителі і учні 5 -9 класів Виявити дітей які мають труднощі у навчанні та поведінці з метою подальшого планування роботи Листопад
2.Проведення розвивальних занять з учнями «групи ризику» Учні «групи ризику» Сформувати позитивні риси характеру Листопад - квітень
3.Проведення індивідуальних консультацій батькам учнів «групи ризику» Батьки дітей Допомогти батькам дітей вирішити проблеми Листопад - квітень
Психологічний супровід обдарованих дітей 1.Проведення дослідження особливостей розвитку особистості обдарованих дітей Обдаровані діти Дослідити сферу обдарованості дитини Жовтень - квітень
2.Проведення розвивальних групових занять Обдаровані діти Розвивати обдарованість дітей Жовтень - квітень
Психологічний супровід дітей з ООП 1.Провести дослідження особливостей розвитку дітей з ООП Учні 1 класу та 7 класу Дослідити особливості розвитку дітей Вересень - квітень
2.Здійснювати індивідуальний психологічний супровід Діти з ООП Надавати психологічну допомогу дітям Вересень - травень
3.Проведення індивідуальних консультувань вчителів, які здійснюють навчально-виховний процес учнів з ООП Вчителі Ознайомлювати вчителів з особливостями розвитку Вересень - травень
Просвітницька робота 1.Проведення годин психолога до дня толерантності Учні 5 -9 класів Ознайомити учнів із поняттям толерантність Листопад
2.Проведення годин психолога за напрямками: - усвідомлення здорового способу життя; -попередження шкідливих звичок; -протидія торгівлі людьми; -профілактика суїцидальної поведінки; Проведення акції «16 днів проти насильства» Учні 5 – 9 класів Допомогти учням усвідомити здоровий спосіб життя; попередити торгівлю людьми; ознайомити із суїцидальною поведінкою. Ознайомити із проявами насильства Листопад - травень

5 квітня 2018 року у Овлашівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів відбувся міжпредметнийвідкритий урок у 3-4 класах "Соціальна складова здоров'я. Позитивні і негативні ємоції."

Учні за допомогою психолога Музиченко Ірини Миколаївни розглянули проуес спілкування, як умову встановлення контакту з людьми. Ознайомились із поняттям "емоції"; розглянули позитивні і негативні емоції;

Діти власноручно зробили власні "візитні" картки і представили себе один одному.

Під час виконання вправи "Зберемося разом" діти активно спілкувалися між собою.

Учням було запропоновано за допомогою фотографій розпізнати види емоций. Діти відзначили позитивні і негативні емоциї.

Учні завершили урок подаруками посмішок один одному, і відзначили роль емоциї у настрої і житті людини.

На завершення психолог кожному подарував смайлик із посмішкою.

Конспект уроку

/Files/images/DSC05006.png

/Files/images/DSC05004.png

/Files/images/DSC05005.png

/Files/images/DSC05013.png/Files/images/DSC05015.png/Files/images/DSC05016.png/Files/images/DSC05012.png

Кiлькiсть переглядiв: 444

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.